Kancelaria Radców Prawnych Dagmara Buniak i Damian Buniak

Kancelaria prawa
budowlanego i gospodarczego

Nasze doświadczenie związane z

prawem budowlanym

obejmuje w szczególności sprawy dotyczące

pozwoleń na budowę

,

samowoli budowlanych

,

pozwoleń na użytkowanie

,

odstępstw od projektu budowlanego

,

zmian sposobu użytkowania budynku

,

decyzji wz

,

planów zagospodarowania przestrzennego

,

kupna nieruchomości

, umów o roboty budowlane.

Nasze doświadczenie w zakresie

prawa gospodarczego i cywilnego

dotyczy obsługi przedsiębiorców. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami, jak również świadczymy na ich rzecz pomoc prawną w formie

doradztwa prawnego

, związanego w szczególności z:

oceną ryzyk prawnych podejmowanych działań

,

zapłatą wierzytelności

, analizą umów, formalnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, prawami pracowników, ochroną środowiska.
facebook