Kancelaria Radców Prawnych Dagmara Buniak i Damian Buniak

Aktualności i Prawo

Umowa o roboty budowlane - kilka zawezwań do próby ugodowej. Czy to możliwe ?

Pisałem już tutaj o zawezwaniu do próby ugodowej jako sposobie dochodzenia roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane. We wpisie wyżej wspomnianym twierdziłem, że takie zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia, a to ma istotne znaczenie.Jeśli bowiem został złożony wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, a do ugody nie dojdzie, to wydłuża się czas na ewentualne późniejsze dochodzenie roszczeń. I tu powstaje pytanie, czy można w takim razie kilkukrotnie składać takie wnioski o zawezwanie do próby ugodowej, tak aby faktycznie w nieskończoność przesuwać ... czytaj więcej ::.

Specustawa mieszkaniowa / Lex developer

Kolejna ustawa, która ma ułatwić prowadzenie procesu inwestycyjnego weszła w życie 22 sierpnia 2018 roku - jej pełna nazwa to: ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwana również specustawą mieszkaniową lub lex deweloper. Wiele opinii jakie przeczytałem na jej temat w prasie, sprowadza się do jednego wniosku, tj. będzie można budować wszędzie i łatwo, wbrew postanowieniom planu zagospodarowania przestrzennego.Ja czytając tę ustawę nie dochodzę do takich wniosków.Będzie łatwiej, ale jednak nie tak łatwo, jak przedstawiają to media. Wyjaśnijmy sobie na ... czytaj więcej ::.

Precedensowy wyrok w sprawie odszkodowania za naruszenie znaku towarowego w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię

Wiosną tego roku (2019) nasza Kancelaria wygrała przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie bardzo ważną i ciekawą sprawę. W procesie tym reprezentowaliśmy krakowską spółkę, która dochodziła roszczeń o zapłatę odszkodowania oraz wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści za naruszenie jej znaku towarowego od jednej z największych polskich spółdzielni mleczarskich. Dlaczego zatem ta sprawa była tak ważna i ciekawa ? Z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze można śmiało powiedzieć, że sprawa ta miała charakter sprawy precedensowej. Do tej pory sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy jedynie kilkukrotnie zajmowały ... czytaj więcej ::.

Co należy sprawdzić przed kupnem nieruchomości ?

Przed kupnem nieruchomości sprawdź, co możliwe.Kupno nieruchomości może dać dużo radości oraz wymierne zyski finansowe, ale może również być zupełnie odwrotnie - kupno nieruchomości może stać się koszmarem, który będzie się ciągnął za Tobą przez lata.Warto zatem dokładnie sprawdzić, co kupujemy oraz jakie z tego tytułu będziemy mieli prawa i obowiązki.A najważniejsze, czy kupowana nieruchomość spełni nasze oczekiwania, marzenia, plany biznesowe ….Jeżeli bowiem kupujesz dom jednorodzinny z garażem i planujesz urządzić tam firmę produkującą nakrętki, to warto sprawdzić przed kupnem, czy ... czytaj więcej ::.

Wyrok zmieniający praktykę - odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych może zostać udzielone także w stosunku do obiektów budowlanych już zrealizowanych

Jeżeli projektuje się obiekt budowlany, a jego niektóre rozwiązania nie są zgodne z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, to organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę może wystąpić do właściwego ministra o zgodę na odstępstwa od w/w warunków.Przykład: zgodnie z przepisami odległość budynku od granicy działki ma mieć 3 m, a minister w uzasadnionym przypadku może udzielić zgody na to, aby ta odległość była mniejsze niż wymagana przepisami. Nie ma sporu w praktyce co do tego, że ... czytaj więcej ::.