Kancelaria Radców Prawnych Dagmara Buniak i Damian Buniak

Aktualności i Prawo

Usunięcie drzewa wymaga zgody data publikacji: 2020-08-28

Drzewa i krzewy są pod ochroną prawną.  Oznacza to, iż bez zgody odpowiedniego organu nie można wycinać wielu gatunków drzew i krzewów, a prawo pozwala od tej zasady odstąpić jedynie w ściśle określonych przypadkach. Przepisy, które w sposób restrykcyjny chronią dobro wspólne jakim jest ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień znajdują się w wielu aktach prawnych.  Konstytucja dla przykładu wskazuje, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 5), natomiast w art. 74 zobowiązuje ... czytaj więcej ::.

Najem krótkoterminowy w budynku jednorodzinnym - czy wymaga zgody na zmianę sposobu użytkowania budynku ?data publikacji: 2020-07-03

Problem w tym, że wiele osób dokonuje zmiany sposobu użytkowania budynku bez uzyskania stosownych zgód na tego typu działanie. Zmienia dla przykładu funkcje domu jednorodzinnego na wynajem krótkoterminowy. Czy tak można ?  Taką sprawą zajmował się Sąd Administracyjny w Gdańsku w 2019 roku.  Poniżej najistotniejsze motywy orzeczenie tego Sądu.  Nadzór budowlany nakazał właścicielowi domu jednorodzinnego  przywrócenie poprzedniego stanu użytkowania tj. funkcji mieszkalnej jednorodzinnej, w części dotyczącej parteru budynku. Nakaz przywórcenia funkcji budynku wynikał z tego, iż właściciele budynku wynajmowali pięć samodzielnych, wydzielonych ... czytaj więcej ::.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - krok po kroku data publikacji: 2020-06-18

Każdy chciałby mieć nieruchomość, którą mógłby zagospodarować zgodnie ze swoim  planem - bez ograniczeń. Według zachcianki - wybudować dom z basenem, wieżowiec na 10 pięter, czy spalarnię śmieci.  Takiej jednak wolności w korzystaniu z prawa własności nie mamy i nie będziemy mieć.  Normy zawarte m.in w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - uchwalane przez gminy - w sposób istotny ograniczają, a zarazem określają prawo własności.   Z tym, że przepisy prawa dają nam - zainteresowanym - możliwość bezpośredniego wpływu na proces tworzenia miejscowych planów, ... czytaj więcej ::.

Odszkodowanie za obniżenie wartości gruntu w wyniku wejścia w życie planu miejscowegodata publikacji: 2020-05-28

WYWŁASZCZENIE PLANISTYCZNE I SZKODA PLANISTYCZNA Gminy swoimi działaniami mogą doprowadzić do sytuacji, w której uniemożliwią lub znacznie ograniczą właścicielowi korzystanie z jego działki. Często te ograniczenia prawa własności będą wynikać z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.).  Dla przykładu: wczoraj miałem całą działkę z przeznaczeniem pod zabudowę, a dzisiaj jedynie połowę. Jeszcze niedawno cała działka była pod zabudowę domów jednorodzinnych, a dzisiaj przez jej środek zaplanowano poprowadzenie drogi, co uniemożliwia zrealizowanie wcześniejszych planów.  Osoba pokrzywdzona taką sytuacją ma instrumenty ... czytaj więcej ::.

Terminy w postępowaniach administracyjnych wstrzymane lub zawieszone data publikacji: 2020-04-02

Ustawa zwana potocznie „tarczą antykryzysową”* zawiesiła i wstrzymała terminy wynikające z przepisów prawa administracyjnego, do których zaliczają się również takie ustawy jak Prawo budowlane, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo geodezyjne, Prawo ochrony środowiska. Wstrzymanie i zawieszenie terminów dotyczy czynności, które obywatele mają podjąć przed organem lub sądem administracyjnym.  Ustawa bardzo hermetycznym językiem wskazuje na te czynności, co do których bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.  Przykłady:  Wydział Architektury zobowiązuje inwestora do uzupełnienia braków formalnych wniosku o pozwolenie ... czytaj więcej ::.

Czy wszystkie umowy należy / można wykonywać w czasie epidemii ? data publikacji: 2020-03-27

Czy wszystkie umowy należy/można wykonywać w czasie epidemii ? To pytanie zawarte w tytule wpisu w ostatnich dniach jest często zadawane przez osoby, które zobowiązały się do wykonania różnego rodzaju świadczeń na rzecz innych osób.  Pytanie zawarte w tytule wpisu staje się coraz bardziej istotne z uwagi na to, że pogłębiający się kryzys powoduje niemożność spełnienia świadczeń w terminie lub niemożność ich spełnienia w ogóle.  Dla przykładu zaistniała sytuacja w kraju spowoduje brak możliwości wybudowania obiektu budowlanego w terminie, zapłaty czynszu ... czytaj więcej ::.

Komentujemy na łamach "Rzeczpospolitej" zmiany w prawiedata publikacji: 2020-02-28

Na łamach dzisiejszego wydania dziennika „Rzeczpospolita” pojawił się wywiad z mecenasem Damianem Buniakiem na temat ostatnich zmian w ustawie Prawo budowlane. Zapraszamy do lektury. Tekst znajduje się  tutaj. czytaj więcej ::.

Nowe postępowanie w sprawach budowlanych przed sądami data publikacji: 2020-01-20

W dniu 7 listopada 2019 roku weszła w życie duża nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która dla spraw związanych z prawem budowlanym, a przede wszystkim dla spraw związanych z umową o roboty budowlane ma bardzo duże znaczenie. SPARWA ZWIĄZANA Z „BUDOWLANKĄ” TO SPRAWA GOSPODARCZA  Otóż zgodnie z nowymi przepisami do Kodeksu postępowania cywilnego po kilku latach przerwy wróciło odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych, a zgodnie ze znowelizowanymi przepisami sprawami gospodarczymi są między innymi sprawy z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z ... czytaj więcej ::.

Niezbędne czynności przed kupnem nieruchomościdata publikacji: 2019-12-10

CO SPRAWDZIĆ PRZED KUPNEM NIERUCHOMOŚCI Kupno nieruchomości może dać dużo radości oraz wymierne zyski finansowe, ale może również być zupełnie odwrotnie - kupno nieruchomości może stać się  koszmarem, który będzie się ciągnął  latami. Warto zatem dokładnie sprawdzić, co kupujemy oraz jakie z tego tytułu będziemy mieli prawa i obowiązki.  A najważniejsze, czy kupowana nieruchomość spełni nasze oczekiwania, marzenia, plany biznesowe ….  Jeżeli bowiem kupujesz dom jednorodzinny z garażem i planujesz urządzić tam firmę produkującą nakrętki, to warto sprawdzić przed kupnem, ... czytaj więcej ::.

Przygotowano zmiany w Prawie budowlanym data publikacji: 2019-11-08

Już wkrótce ma dojść do istotnych zmian w Prawie budowlanym. Rząd bowiem przyjął dwa dni temu (6.11.2019) projekt nowelizacji Prawa budowlanego (układ polityczny w Sejmie wskazuje na to, że zmiany zostaną wprowadzone dość szybko). Dużo na temat tych zmian piszą dziennikarze na łamach fachowej prasy, podkreślając - za  ministerstwem - lakoniczne informacje na temat najistotniejszych zmian jakie nowela ma zawierać.  Mają być bezpłatnie legalizowane samowole budowlane istniejące ponad 20 lat, w stosunku do których nie wszczęto postępowania przed nadzorem budowlanym.  Ponadto ... czytaj więcej ::.