Kancelaria Radców Prawnych Dagmara Buniak i Damian Buniak

Aktualności i Prawo

Samowola budowlana jako wada prawna. Sprzedaż nieruchomości będącej samowolą budowlanądata publikacji: 2019-10-29

To nie takie rzadkie kupić budynek usługowy stanowiący samowolę budowlaną, lub nabyć nowy dom jednorodzinny, który został wybudowany niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.   Powstaje wówczas pytanie nabywcy obiektu budowlanego, który został wybudowany niezgodnie z prawem budowlanym, co robić ?   Nadzór budowlany bowiem podejmuje (lub jak się dowie podejmie) stosowne działania w celu zlikwidowania samowoli budowlanej, a nadto - niezależnie od postępowań administracyjnych - wartość takiej nieruchomości jest znacznie niższa  od  nieruchomość wolnej od samowoli budowlanej.    Warto się wówczas zastanowić ... czytaj więcej ::.

Umowa o roboty budowlane - kilka zawezwań do próby ugodowej. Czy to możliwe ?data publikacji: 2019-09-18

Pisałem już tutaj o zawezwaniu do próby ugodowej jako sposobie dochodzenia roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane. We wpisie wyżej wspomnianym twierdziłem, że takie zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia, a to ma istotne znaczenie.Jeśli bowiem został złożony wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, a do ugody nie dojdzie, to wydłuża się czas na ewentualne późniejsze dochodzenie roszczeń. I tu powstaje pytanie, czy można w takim razie kilkukrotnie składać takie wnioski o zawezwanie do próby ugodowej, tak aby faktycznie w nieskończoność przesuwać ... czytaj więcej ::.

Specustawa mieszkaniowa / Lex developerdata publikacji: 2019-08-07

Kolejna ustawa, która ma ułatwić prowadzenie procesu inwestycyjnego weszła w życie 22 sierpnia 2018 roku - jej pełna nazwa to: ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwana również specustawą mieszkaniową lub lex deweloper. Wiele opinii jakie przeczytałem na jej temat w prasie, sprowadza się do jednego wniosku, tj. będzie można budować wszędzie i łatwo, wbrew postanowieniom planu zagospodarowania przestrzennego.Ja czytając tę ustawę nie dochodzę do takich wniosków.Będzie łatwiej, ale jednak nie tak łatwo, jak przedstawiają to media. Wyjaśnijmy sobie na ... czytaj więcej ::.

Precedensowy wyrok w sprawie odszkodowania za naruszenie znaku towarowego w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię data publikacji: 2019-07-09

Wiosną tego roku (2019) nasza Kancelaria wygrała przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie bardzo ważną i ciekawą sprawę. W procesie tym reprezentowaliśmy krakowską spółkę, która dochodziła roszczeń o zapłatę odszkodowania oraz wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści za naruszenie jej znaku towarowego od jednej z największych polskich spółdzielni mleczarskich. Dlaczego zatem ta sprawa była tak ważna i ciekawa ? Z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze można śmiało powiedzieć, że sprawa ta miała charakter sprawy precedensowej. Do tej pory sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy jedynie kilkukrotnie zajmowały ... czytaj więcej ::.

Co należy sprawdzić przed kupnem nieruchomości ?data publikacji: 2019-06-13

Przed kupnem nieruchomości sprawdź, co możliwe.Kupno nieruchomości może dać dużo radości oraz wymierne zyski finansowe, ale może również być zupełnie odwrotnie - kupno nieruchomości może stać się koszmarem, który będzie się ciągnął za Tobą przez lata.Warto zatem dokładnie sprawdzić, co kupujemy oraz jakie z tego tytułu będziemy mieli prawa i obowiązki.A najważniejsze, czy kupowana nieruchomość spełni nasze oczekiwania, marzenia, plany biznesowe ….Jeżeli bowiem kupujesz dom jednorodzinny z garażem i planujesz urządzić tam firmę produkującą nakrętki, to warto sprawdzić przed kupnem, czy ... czytaj więcej ::.

Wyrok zmieniający praktykę - odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych może zostać udzielone także w stosunku do obiektów budowlanych już zrealizowanychdata publikacji: 2019-05-29

Jeżeli projektuje się obiekt budowlany, a jego niektóre rozwiązania nie są zgodne z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, to organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę może wystąpić do właściwego ministra o zgodę na odstępstwa od w/w warunków.Przykład: zgodnie z przepisami odległość budynku od granicy działki ma mieć 3 m, a minister w uzasadnionym przypadku może udzielić zgody na to, aby ta odległość była mniejsze niż wymagana przepisami. Nie ma sporu w praktyce co do tego, że ... czytaj więcej ::.

Samowola budowlana - kiedy powstaje, legalizacja, nakaz rozbiórki, kary, przedawnienie, egzekucja.data publikacji: 2019-04-20

KIEDY POWSTAJE SAMOWOLA BUDOWLANA Jeżeli inwestor (czyli ten, który wykonuje roboty budowlane) nie uzyskał pozwolenia na budowę lub (w niektórych sytuacjach) nie zgłosił do starostwa chęci wykonania określonych robót budowlanych, to wówczas obiekt budowlany, czy też roboty budowlane, są wykonane w warunkach samowoli budowlanej.  Najlepiej zrozumieć to na przykładach.  Jeżeli osoba X zbudowała budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek służący przykładowo do produkcji śrub bez wcześniejszego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, to jest to samowola budowlana.  Jeżeli osoba ... czytaj więcej ::.