Kancelaria Radców Prawnych Dagmara Buniak i Damian Buniak

Aktualności i Prawo

Umowa o roboty budowlane - kilka zawezwań do próby ugodowej. Czy to możliwe ? data publikacji: 2019-09-18

Pisałem już tutaj o zawezwaniu do próby ugodowej jako sposobie dochodzenia roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane

We wpisie wyżej wspomnianym twierdziłem, że takie zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia, a to ma istotne znaczenie.

Jeśli bowiem został złożony wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, a do ugody nie dojdzie, to wydłuża się czas na ewentualne późniejsze dochodzenie roszczeń. 

I tu powstaje pytanie, czy można w takim razie kilkukrotnie składać takie wnioski o zawezwanie do próby ugodowej, tak aby faktycznie w nieskończoność przesuwać przedawnienie?

Do niedawna kwestia ta była problematyczna. Jedne sądy mówiły, że można takie wnioski składać bez ograniczeń, inne wręcz przeciwnie, że można złożyć wyłącznie jeden wniosek.

W związku z wątpliwościami wypowiedział się  (z inicjatywy naszej kancelarii) w tej  kwestii Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 28 stycznia 2016 roku, sygnatura akt: III CSK 50/15, dopuścił możliwość składana wniosku o zawezwanie do próby ugodowej więcej niż jeden raz, przy czym drugi i ewentualnie kolejne wnioski mogą być składane o ile faktycznie taki wniosek jest składany w celu dochodzenia roszczenia, nie zaś wyłącznie w celu przerwania biegu przedawnienia.

A zatem jeśli po pierwszej próbie nie uda się zawrzeć ugody, to wówczas można spróbować raz jeszcze złożyć wniosek, pamiętając o tym, że należy wykazać przed sądem, że robi się to nie po to, aby wydłużyć okres przedawnienia, a po to, aby faktycznie dochodzić roszczenia.